Specjaliści dziecięcy

Logopeda/ Neurologopeda

Otolaryngologia

Psycholog

Pedagog specjalny

Dietetyk