Psycholog

Psycholog

Zakres usług:

  • konsultacje psychologiczne
  • diagnoza i opiniowanie rozwoju intelektualnego u dzieci i młodzieży
  • programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  • zajęcia z wykorzystaniem technik relaksacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu