Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

Zakres usług:

  • konsultacje pedagogiczne
  • integracja sensoryczna
  • symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
  • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem
  • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu

Certyfikaty: